Szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia
dzieci i młodzieży w placówce klienta lub on-line

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w proces planowania i przygotowywania posiłków w placówkach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, np. personel kuchenny, intendentów oraz firm cateringowych zajmujących się przygotowywaniem posiłków dla dzieci z przedszkoli oraz szkół. Szkolenie może być zorganizowane w placówce klienta lub w formie webinaru online.

CELE SZKOLENIA

  • Poprawa jakości żywienia w placówkach żywienia zbiorowego.

  • Uświadomienie adresatom szkolenia zasadności wprowadzenia zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.

  • Zapoznanie osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci, z szasadami zdrowego żywienia dzieci i młodzieży oraz zmianami, jakie wprowadza w/w Rozporządzenie.

  • Przekazanie niezbędnej wiedzy do stosowania w praktyce wytycznych zawartych w w/w Rozporządzeniu.

Poznaj pełną
ofertę szkoleniową

Zostaw nam swoje dane, a nasi dietetycy skontaktują się z Tobą i przedstawią pełną ofertę szkoleń w zakresie prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży!

* Nasi dietetycy skontaktują sie z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe.
Dziękujemy za wysłanie wiadomości!
Nasi dietetycy skontaktują sie z Tobą najszybciej jak będzie to możliwe.

Zobacz jak wyglądają nasze szkolenia

Korzyści ze szkolenia:

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą posiadały wiedzę potrzebną do tego, by komponować dobowe oraz tygodniowe jadłospisy dzieci tak, aby były zgodne z zasadami zdrowego żywienia, normami żywienia oraz założeniami Rozporządzenia MZ z dn. 26 lipca 2016 r.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, która pozwoli im przygotowywać w pełni zbilansowane posiłki dla dzieci i młodzieży, warunkujące ich prawidłowy rozwój oraz zwiększenie zdolności psychofizycznych, a także koncentracji podczas zajęć szkolnych/przedszkolnych.

Dzięki lepszej jakości żywienia w szkole/przedszkolu dzieci ukształtują zdrowe nawyki żywieniowe, dzięki czemu ryzyko nadwagi i otyłości zmaleje, a w przypadku dzieci niedożywionych poprawi się ich stan odżywienia.

Szkoła/przedszkole lub firma cateringowa będzie mogła liczyć na wsparcie merytoryczne ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka przez cały okres obowiązywania Certyfikatu.

Szkolenie obejmuje:

4 krotną weryfikację 2-tygodniowego jadłospisu (1 na 3 miesiące) oraz listy produktów zamawianych przez jednostkę żywienia zbiorowego/catering nadesłanych drogą mailową na adres dietetyk@zdrowyprzedszkolak.pl (nakreślenie błędów popełnianych podczas układania jadłospisów oraz wskazanie niewłaściwych produktów spożywczych zamawianych przez jednostkę żywienia zbiorowego)

Prezentację przeprowadzoną przez ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka (placówka otrzyma prezentację również w formie przeznaczonej do druku).

Podczas prezentacji omówione zostaną następujące tematy:

•  Najważniejsze zagadnienia prawidłowego żywienia dzieci zgodnie z założeniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016 r.

•  Produkty zalecane i niewskazane w jadłospisach dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym (zgodnie z Rozporządzeniem).

•  Zasady prawidłowego konstruowania jadłospisów zgodnie z nowym Rozporządzeniem, zasadami prawidłowego żywienia i normami żywienia.

•  Ciekawe, mniej znane produkty, które wzbogacą żywieniowo i smakowo potrawy przygotowywane przez kuchnię.

•  Przepisy na zdrowe i smaczne potrawy lubiane przez dzieci w każdym wieku.

Modyfikację 2-tygodniowego jadłospisu przesłanego przez placówkę/firmę cateringową, na zgodny z rozporządzeniem, zasadami prawidłowego żywienia i normami żywienia, przy zachowaniu obowiązującej w placówce dziennej stawki żywieniowej.

Certyfikat „Zdrowego Żywienia Dzieci” dla placówki lub firmy cateringowej.

Wsparcie merytoryczne ekspertów Akademii (na okres jednego roku od otrzymania Certyfikatu).

Zapoznaj się równiez z innymi szkoleniami Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Szkolenia dla ajentów sklepików Szkolenia dla rodziców

Masz pytania? Skontaktuj się z namitel.kom 730 197 390

+48 (22) 299 21 78 | kontakt@zdrowyprzedszkolak.pl